SnH Group

От 5 години, компанията ни, успешно се занимава с дела, които са тясно свързани със закона за принудителното изземане и по-специално с възстановяването на неизплатени и лоши дългове между търговци / предприятия и физически лица.

Изобилието от информация и знания, които законният представител на потърпевшия трябва да притежава е толкова много, че се наложи да се специализираме само в тази област.

Целта на компанията ни е пълната защита на интересите на принципала в лабиринтната и доста формална зона на изпълнение.

Изпълнителният отдел на компанията се задължава да обработва целия процес на събиране на вземанията чрез изпълнение.

Показателно е, че докладваме следните действия за привеждане в изпълнение, които отговарят на изискванията на нашите клиенти – принципи: принудително изземване на недвижимо и движимо имущество (автомобили, електронно оборудване и т.н.) конфискация на акции в акционерни дружества и корпоративни акции на дружества с ограничена отговорност, конфискация на вземания в ръцете на трети лица (просрочени и бъдещи), изземване на пари по банкови сметки и като цяло банкови / инвестиционни продукти и др. (изземване на вземанията на длъжниците в ръцете на кредитни институции).

Всеки акт на изпълнение има свои собствени характеристики, има свои собствени предпоставки и собствени правни последици.

Важно е адвокатът, който изпълнява изпълнението, да има както необходимия теоретичен опит, така и познания за скорошната, но и стара съдебна практика на гръцките съдилища, както и за възприемането на практиката през последните години.

гр. София, ул. Позитано 3, етаж 2, офис 23

+359 88 948 9268

info@snhgroup.eu

SnN Group

Компанията ни е създадена с цел да помага на български фирми, които имат неплатени фактури от гръцки фирми, физически лица или организации. В екипът ни работят адвокати, частни съдебни изпълнители и счетоводители, тоест имаме пълния набор за да можем да Ви гарантираме връщането на дължимите средства. Само ние, Ви предоставяме пълна сигурност, защото няма да Ви поискаме никакво заплащане за услугите, преди да сме Ви върнали дължимите средствата по банковата Ви сметка, тоест не заплащате нищо в аванс.

© Copyright 2018 snhgroup.eu / Web design: websitebuilderbg.eu / Политика за поверителност